nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek
IČ: 00512338 / datová schánka: kzzk3mp

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Pro seniory a osoby se sníženou soběstačností, osoby se zdravotním postižením

Naše poslání

Posláním Pečovatelské služby je poskytovat a zajišťovat klientům podporu a pomoc takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohli klienti zůstat i nadále ve vlastním sociálním prostředí, zachovat si tak soukromí, navyklý způsob života a společenské zázemí. Poskytovat pravidelnou pomoc, podporu a péči ve spolupráci s rodinou, podle aktuální potřeby a zároveň minimalizovat riziko prohlubování závislosti na poskytované službě. Poskytovat pomoc rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Komu je pečovatelská služba určena

Všem klientům z cílové skupiny, kteří hledají pomocnou ruku při pomoci v domácnosti či potřebují nakoupit, doprovodit k lékaři, pomoci při osobní hygieně.

Cílovou skupinou jsou senioři nebo osoby se zdravotním postižením ohrožené sociálním vyloučením, osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního stavu, rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, s trvalým i faktickým pobytem na území města Písku (včetně lokalit Hradiště a spádových obcí Semice, Smrkovice, Nový Dvůr, Dobešice, Purkratice).

Nabídka služeb a poskytované úkony

Pomoc a podporu pečovatelské služby nabízíme dle vašich potřeb a v rámci osobního jednání dohodneme její rozsah a četnost. Kromě pomoci v domácnosti nabízíme doprovod na úřad či nákup, pomůžeme s přípravou stravy či zajistíme dovoz oběda.V rámci fakultativních činností můžeme zapůjčit kompenzační pomůcky – chodítka, invalidní vozík, polohovací lůžko, toaletní křeslo. Dále nabízíme zkušenost a profesionalitu pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků.

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  Pomůžeme klientovi při stravování, stravu můžeme upravit, pomáháme s oblékáním, svlékáním, výběrem oblečení, připravíme kompenzační pomůcku, pomůžeme při pohybu po domácím prostředí, také klienta polohujeme na lůžku nebo pomůžeme při přesunu na invalidní vozík a zpět.
 • Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  Pomáháme s osobní hygienou se zachováním intimity klienta, umyjeme vlasy, ostříháme vlasy, doprovodíme na toaletu, pomůžeme s očistou po použití toalety.
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  Dovezeme teplé jídlo až do domácnosti, které odpovídá věku, racionální výživě nebo potřebě dietního stravování a to v případě, že klient nemá možnost si stravu zajistit z vlastních zdrojů nebo osobou blízkou. Stravu můžeme také pomoci připravit nebo zhotovit z vlastních potravin klienta.
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
  Pomůžeme s úklidem domácnosti klienta, vypereme, vyžehlíme a dovezeme vyprané osobní i ložní prádlo nebo provedeme drobné opravy např. přišijeme knoflík.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  Doprovodíme klienta na úřady, k lékaři, na instituce poskytující veřejné služby.
 • Fakultativní činnosti nad rámec základních služeb
  Dopravíme klienta po Písku i mimo Písek k lékaři, na úřady, nebo do lékárny, nebo zapůjčíme kompenzační pomůcky na dobu nezbytně nutnou, než si klient vyřídí možnost poskytnutí od zdravotní pojišťovny.
 • Hygienické středisko
  Ambulantní poskytování pečovatelské služby – úkonu pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, kdy klient dochází (je námi dopraven) do budovy MSSS. Neprovádí se tedy v jeho domácnosti.
 • Doplňkové činnosti pečovatelské služby
  Jedná se o zpoplatněné služby pedikúra a masáže, které jsou poskytovány v budově MSSS, vždy po předchozí objednávce.

Kolik zaplatím za pečovatelskou službu

Popis služeb a jejich ceny najdete v ceníkách níže:

Mám zájem o sjednání pečovatelské služby

Co je potřeba k objednání pečovatelské služby? Spojte se s námi telefonicky a vše domluvíme. Sociální pracovnice vás navštíví přímo u vás doma a probere s vámi všechny možnosti, případný termín zahájení poskytování služby, frekvenci a další podmínky.

Vyplnit můžete také předběžnou žádost o poskytování terénní pečovatelské služby níže:

Žádost o službu

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ŽADATELE (uveďte prosím jméno a příjmení osoby, která žádá o službu)*
BYDLIŠTĚ ŽADATELE (uveďte místo, kde žadatel o službu bude bydlet v době poskytování služby)*
KONTAKTNÍ OSOBA (uveďte osobu, která vyřizuje žádost za žadatele o službu / nepovinné)
POPIS POŽADOVANÉ SLUŽBY (popište, jakou situaci potřebujete řešit, jakou službu očekáváte, že Vám bude poskytována, rozsah, čas, frekvence apod.)
TELEFONICKÉ SPOJENÍ (uveďte telefon na žadatele nebo kontaktní osobu)*
VAŠE E-MAILOVÁ ADRESA

Kde najdete PS Písek

Pečovatelskou službu najdete v hlavní budově MSSS.

Telefon

382 213 974
721 400 030
info@mssspisek.cz

Úřední hodiny

PO - PÁ: 6:30 - 15:00

Provoz pečovatelské služby

PO - ČT: 6:30 - 20:00 / 22:00 - 6:00
PÁ - 6:30 - 20:00 / SO - NE: 6:30 - 15:00

Adresa: nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek

Anděl na drátě, tísňová péče, NON stop pomoc v krizových situacích

Služba pro seniory včetně SOS zařízení

Asistenční tísňové péče, která umožňuje osamělým seniorům a osobám se zdravotním postižením vést důstojný život v domácím prostředí. Pokud se klient dostane do krizové situace, potřebuje zdravotní pomoc či jej něco trápí, aktivuje tlačítkem linku „Anděl na drátě.“

Senioři v krajích

V rámci projektu bylo vytvořeno několik vzdělávacích videoklipů, které mají za úkol informovat veřejnost o problémech nejen starší generace. Videospoty odpovídají na otázky v oblasti péče o seniora v rodině, seniorské obálky (I.C.E. karta), stárnutí ve zdraví aj.Krátké animované klipy jsou určené lidem všem generací a pustit si je můžete zdarma.

Sociální služba Pečovatelské služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje. Na spolufinancování se podílí město Písek.