nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek
IČ: 00512338 / datová schánka: kzzk3mp

STRAVOVÁNÍ

Obědy pro seniory a lidi v invalidním důchodu III. stupně

O stravovaní

Poskytujeme obědy seniorům a lidem v invalidním důchodu III. stupně s trvalým pobytem na území města Písku. Stravování je možné v pěti různých jídelnách.

Zajišťujeme celoroční nepřetržitou dodávku obědů každý pracovní den i ve dnech pracovního klidu a pracovního volna.  

Jak to u nás chodí

Vaření obědů pro seniory dodavatelsky zabezpečuje kuchyně ZŠ J. K. Tyla.

Oběd zahrnuje polévku, hlavní jídlo, případnou přílohu a teplý nápoj. Lze volit mezi dvěma druhy hlavního jídla (tzv. „jedničku“ obdrží strávník automaticky, tzv. „dvojka“ je na objednávku den předem). Dle vlastního uvážení si strávník může objednat i tzv. šetřící stravu pro nemocné se žlučníkem a diabetiky.

Oběd lze konzumovat přímo na jídelnách, a to denně od 11:00 do 12:30, nebo si jej odnést ve vlastním jídlonosiči. V rámci Pečovatelské služby lze také sjednat dovoz obědů až domů.

Přihlašování nových strávníků probíhá buď na jídelnách nebo v hlavní budově na nábřeží 1. máje 2142 u stravovacího referenta. Zájemce potřebuje pouze občanský průkaz a důchodový výměr pro doložení podmínek k čerpání zvýhodněných obědů.

Přihlašování a odhlašování obědů

Přihlásit a odhlásit lze stravu den předem do 12:00 hod. osobně nebo telefonicky (v hlavní provozovně nebo na příslušné jídelně). Stravenky jsou datumově nepřenosné, platí vždy ten den, který je označený na stravence. V případě, že oběd nebude v uvedeném termínu odhlášen, automaticky propadá a nelze provést následné finanční vyrovnání.

Kolik zaplatím za oběd

Nákup stravenek na jídelnách je možný pouze u stravovacího referenta a platba probíhá v hotovosti. Preferujeme nákup stravenek na celý měsíc, minimálně na 14 dní.

Nakupovat stravenky je možné na příslušných jídelnách 2x v měsíci, konkrétní data jsou vyvěšena vždy na nástěnce dané jídelny.

Nákup v hlavní jídelně (budova MSSS na nábřeží 1. máje 2142) u stravovacího referenta (2.patro) je možný každé ÚTERÝ a PÁTEK od 11:00 do 12:30.

Cena oběda je za polévku, hlavní jídlo, teplý nápoj, případně přílohu:

Cena oběda platná od 1.1.2022

Oběd ve všední den:65 Kč / strávník
Soboty, neděle, svátek:68 Kč / strávník
Šetřící dietabez příplatku