nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek
IČ: 00512338 / datová schánka: kzzk3mp

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM

Poskytujeme podmínky pro osobní hygienu a přípravu stravy osobám bez přístřeší

Pro lidi bez přístřeší

Posláním NDC je poskytovat podporu a pomoc lidem bez přístřeší starším 18 let, kteří se nalézají v nepříznivé sociální situaci a mají zájem o využití hygienického zařízení a denního zázemí v bezpečném prostředí. Posláním našich služeb je také přispívat ke zmírňování dopadů spojených s touto situací a motivace k aktivnímu řešení jejich nepříznivé sociální situace směrem k sociálnímu začleňování.

Poskytujeme základní sociální poradenství a informujeme klienty o možných cestách řešení jejich nepříznivé sociální situace a o navazujících službách.

Služby NDC je možné využít i anonymně.

Komu je nízkoprahové denní centrum určeno

Nízkoprahové denní centrum (NDC) poskytuje službu mužům a ženám starším 18 let, kteří jsou bez přístřeší a pokud jsou soběstační v základních úkonech péče o vlastní osobu.

Kapacita Nízkoprahového denního centra v daný okamžik je devět klientů.

V případě zvýšené poptávky využití této sociální služby (zejména v zimních měsících), je služba poskytována v rozsahu čtyř hodin denně, a to buď vcelku, nebo v součtu za den tak, aby služba byla solidárně poskytnuta co nejvyššímu počtu klientů. Služba je tak dostupná většímu počtu zájemců denně se zachováním kapacity v daný okamžik 9 klientů.

Kdy je možné NDC využít

NDC je dostupné od pondělí do neděle v těchto časech:

 • 1
  6:00 - 14:00 hod
  Příchod a příjem klientů
 • 2
  od 6:00 hod
  Zahájení služby
 • 3
  14:30 hod
  Ukončení služby

Kolik zaplatím za služby

Kromě poskytnutí základních služeb, které má klient ZDARMA, může využít i doplňkové fakultativní činnosti, které  jsou zpoplatněny 10 Kč / úkon. Platba za fakultativní činnosti je v hotovosti.

Mám zájem o služby NDC

V případě zájmu o služby nízkoprahového denního centra je potřeba, aby se zájemce dostavil na adresu NDC v čase 6:00 - 14:30 hod.

Zájemce sdělí osobní údaje nebo předloží jakýkoliv osobní doklad, pokud si tyto údaje nepřeje sdělovat, lze službu využít i anonymně. Následně je seznámen s Vnitřními pravidly a ceníkem. Osobním pohovorem je zjišťována nepříznivá sociální situace žadatele, v rámci NDC je zdarma poskytováno základní sociální poradenství. Současně je s žadatelem sestaven individuální plán s cílem řešení jeho nepříznivé sociální situace.

Kde najdete NDC

Telefon

384 972 151
734 693 478
vejsicka@mssspisek.cz

Provoz Nízkoprahového denního centra

PO - NE: 6:00 - 14:30
(příjem zájemců: 6:00 - 14:00)

Adresa centra: Sedláčkova 450, 397 01 Písek

Sociální služba Nízkoprahové denní centrum je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje. Na spolufinancování se podílí město Písek.