nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek
IČ: 00512338 / datová schánka: kzzk3mp

Kategorie: Pečovatelská služba

Pečovatelská služba 

Naše pečovatelky jsou stále v akci – cílem jejich práce je pomoci klientům zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Kromě konkrétní pomoci se snaží vždy přinést i něco navíc-úsměv a milé slovo. Vaše MSSS

Celý článek

Pečovatelská služba má nový elektroautomobil

V roce 2021 se nám podařilo získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na projekt Zlepšení dostupnosti pečovatelské služby, registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016577. V rámci tohoto projektu jsme pro pečovatelskou službu pořídili nový automobil na alternativní paliva. Sice jsme původně plánovali, že novým autem budeme jezdit už v roce 2022, ale vzhledem k situaci na trhu s elektromobily jsme si museli počkat. V březnu letošního...

Celý článek

Školení s Hartmannem:)

Dnes za námi přijely zástupkyně firmy Hartmann a pro všechny kolegyně pečovatelky uspořádaly praktické školení v manipulaci s inkopomůckami, možnostmi prostředků a pomůcek k osobní hygieně, vše včetně praktického vyzkoušení. Velmi děkujeme paní Monice Horejšové za realizaci celé akce – konkrétní zkušenosti všem děvčatům pomohou při jejich každodenní činnosti v péči o naše klienty. Vaše MSSS

Celý článek

Pečovatelská služba MSSS získala certifikát kvality

Na podzim loňského roku zažádalo MSSS o certifikaci pečovatelské služby v systému „Značka kvality v sociálních službách“.  Tuto certifikaci uděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Jedná se o systém externí certifikace, který je založen na tzv. udělování hvězd. Je postaven na principech dobrovolnosti, transparentnosti a dostupnosti. Posuzování služby probíhalo na základě předem stanovených hodnotících kritériích. Hodnotitelé se zajímali nejen o to, jak je služba zajišťována, ale...

Celý článek

Galerie Dragoun pořádá výstavu ve prospěch MSSS

V písecké Galerii Dragoun se do 3.12 koná prodejní výstava reliéfů, soch a obrazů řezbáře a malíře Vladimíra Müllera. Vladimír Müller se narodil v Bakově nad Jizerou. V Písku však strávil velkou část svého života. V posledních letech využíval pečovatelské služby Městského střediska sociálních služeb. Jeho dcera se proto rozhodla, že část děl svého tatínka prodá, a výtěžek věnuje jako poděkování Městskému středisku sociálních...

Celý článek

Pracovní výročí – 35 let v jedné práci

Kolegyně Hanka Jaroušková letos v říjnu završí 35. rok v roli pečovatelky u naší organizace. Pořád se stejným úsměvem, ochotou a vstřícností ke klientům a pořád s pocitem, že její práce má hluboký smysl. I slza dojetí ukápla:) Hani, děkujeme!

Celý článek

Týden sociálních služeb v MSSS

Od 3. do 9. října je již po čtrnácté vyhlášen Týden sociálních služeb. V České republice působí více než 2000 poskytovatelů sociálních služeb. Ti  své služby poskytují přibližně 700 000 klientů, kterým pomáhají  řešit jejich nepříznivou sociální situaci. Umožňují lidem žít běžným životem – aby mohli pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, aktivně trávit volný čas, starat se sami o sebe, svou domácnost apod. Městské středisko...

Celý článek

Představujeme pečovatelskou službu

Pečovatelská služba je v rámci MSSS naše největší terénní sociální služba. Na jejím poskytování se podílí 19 kvalifikovaných pracovníků v sociálních službách a dvě sociální pracovnice. Za klienty dojíždí 8 auty nebo docházejí pěšky. V současné době službu využívá 373 klientů. Podmínkou pro poskytování služby je nepříznivá sociální situace zájemce – její posouzení probíhá individuálně v rámci tzv. sociálního šetření. Pomoc pečovatelské...

Celý článek

Vánoce mohou přijít:)

Děvčata z Pečovatelské služby přípravu na Vánoce nepodcenila – i když i nás potrápil Covid, dobrá nálada a smysl pro humor nás neopouští:)

Celý článek

Nouzové tlačítko SOS

Pokud byste rádi měli jistotu, že vy sami, nebo vaši rodiče by se cítili bezpečněji, kdyby si mohli přivolat pomoc kdykoli sami, můžete využít několika možností. Kromě služby Anděl na drátě nabízí řešení i Život Plus:

Celý článek