nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek
IČ: 00512338 / datová schánka: kzzk3mp

POMÁHÁME KLIENTŮM
S PROŽITÍM PLNOHODNOTNÉHO
ŽIVOTA...

Poskytujeme sociální služby pro seniory,
zdravotně postižené a osoby v krizi.

O MSSS

Pečujeme s úctou a respektem o senioryhendikepované spoluobčany v jejich přirozeném domácím prostředí, aby si co nejdéle mohli zachovat soukromí, navyklý způsob života a společenské zázemí. 

Vytváříme podmínky pro plnohodnotný a harmonický život klientů, podporujeme je v rozvoji zručnosti, schopností a vědomostí a usilujeme o zachování jejich vlastní identity, osobní integrity a nezávislosti.

Současně pomáháme i osobám v tísni překlenout jejich aktuální situaci a pomoci jim ke zpětné integraci do společnosti.

Naší nedílnou součástí jsou i jesle pro děti ve věku od jednoho roku do tří let.

Z NAŠICH SLUŽEB

Poskytujeme klientům podporu a pomoc takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohli zůstat i nadále ve vlastním sociálním prostředí a mohli si tak zachovat navyklý způsob života.
Nabízíme osobám v důchodovém věku nebo se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením aktivní a smysluplného trávení volného času.
Poskytujeme obědy seniorům a lidem v invalidním důchodu III. stupně s trvalým pobytem na území města Písku. Stravování je možné v pěti různých jídelnách.
Do jeslí jsou přijímány děti ve věku jednoho až tří let na základě pořadníku. Dítě může být přijato do jeslí i v průběhu roku, pokud to umožňuje kapacita zařízení.
Speciální taxík pro seniory nad 70 let a držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Službu je možné využít po předchozím objednání nejpozději jeden pracovní den přede dnem objednávané jízdy.
Poskytujeme přenocování a zázemí hygieny osobám bez přístřeší a podporu při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Kapacita noclehárny je osm lůžek + jedno lůžko pro invalidní osobu.
Umožňujeme osobám bez přístřeší poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a také možnost přípravy stravy z vlastních surovin. Pomáháme překonat jejich nepříznivou situaci.
Hledáte práci? Chtěli byste doplnit náš tým spolupracovníků? Podívejte se na naše aktuálně nabízená volná pracovní místa. Třeba hledáme právě vás!

AKTUÁLNĚ

Dnes byla na programu hra "KUFR" a hádání předmětů nám dalo zabrat. Tentokrát byl vítězný tým ze…
Zobrazit detail
Tentokrát se děti potěšily pohádkou "O myšce Andulce", se kterou přijeli do Písku naši parťáci z divadla…
Zobrazit detail
Dnes byly na programu informace o novinkách v oblasti pomůcek pro hygienu. Přijely za námi dámy ze…
Zobrazit detail
To bylo tématem dnešní přednášky, se kterou za našimi klienty přišel pan inženýr Zdeněk Prokopec. Řada informací…
Zobrazit detail
Dnes za námi přišla další krásná návštěva - děti z 5.MŠ z Fügnerova náměstí. Společně s paní…
Zobrazit detail
Děti s tetami se také pustily do příprav na Velikonoce a začaly kreslením vajíček. Svátky jara mohou…
Zobrazit detail
Kvalitu služeb se snažíme stále posouvat a ověřování spokojenosti klientů a jejich zkušenost nám v tom pomáhají.…
Zobrazit detail
Přejeme všem našim klientům i podporovatelům krásné svátky jara, pro naše klienty budou veselejší i díky výrobkům…
Zobrazit detail