nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek
IČ: 00512338 / datová schánka: kzzk3mp

POMÁHÁME KLIENTŮM
S PROŽITÍM PLNOHODNOTNÉHO
ŽIVOTA...

Poskytujeme sociální služby pro seniory,
zdravotně postižené a osoby v krizi.

O MSSS

Pečujeme s úctou a respektem o senioryhendikepované spoluobčany v jejich přirozeném domácím prostředí, aby si co nejdéle mohli zachovat soukromí, navyklý způsob života a společenské zázemí. 

Vytváříme podmínky pro plnohodnotný a harmonický život klientů, podporujeme je v rozvoji zručnosti, schopností a vědomostí a usilujeme o zachování jejich vlastní identity, osobní integrity a nezávislosti.

Současně pomáháme i osobám v tísni překlenout jejich aktuální situaci a pomoci jim ke zpětné integraci do společnosti.

Naší nedílnou součástí jsou i jesle pro děti ve věku od jednoho roku do tří let.

Z NAŠICH SLUŽEB

Poskytujeme klientům podporu a pomoc takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohli zůstat i nadále ve vlastním sociálním prostředí a mohli si tak zachovat navyklý způsob života.
Nabízíme osobám v důchodovém věku nebo se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením aktivní a smysluplného trávení volného času.
Poskytujeme obědy seniorům a lidem v invalidním důchodu III. stupně s trvalým pobytem na území města Písku. Stravování je možné v pěti různých jídelnách.
Do jeslí jsou přijímány děti ve věku jednoho až tří let na základě pořadníku. Dítě může být přijato do jeslí i v průběhu roku, pokud to umožňuje kapacita zařízení.
Speciální taxík pro seniory nad 70 let a držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Službu je možné využít po předchozím objednání nejpozději jeden pracovní den přede dnem objednávané jízdy.
Poskytujeme přenocování a zázemí hygieny osobám bez přístřeší a podporu při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Kapacita noclehárny je osm lůžek + jedno lůžko pro invalidní osobu.
Umožňujeme osobám bez přístřeší poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a také možnost přípravy stravy z vlastních surovin. Pomáháme překonat jejich nepříznivou situaci.
Hledáte práci? Chtěli byste doplnit náš tým spolupracovníků? Podívejte se na naše aktuálně nabízená volná pracovní místa. Třeba hledáme právě vás!

AKTUÁLNĚ

Vážení klienti, jako každý rok mezi vánočními svátky nebude v provozu Taxík Maxík. V období od 27.12. do 29.12.2023…
Zobrazit detail
Dnes odpoledne odstartovala už 20., tedy výroční, prodejní výstava výrobků  klientů poskytovatelů sociálních služeb. Velké díky za…
Zobrazit detail
V pátek 24.listopadu jsme se opět sešli-tentokrát na téma historie kostelů. Pan Jan Adámek z Prácheňského muzea…
Zobrazit detail
Dnes jsme se sešli na zajímavé přednášce na téma Jak mít finance pod kontrolou. Pozvali jsme do…
Zobrazit detail
Nás Vánoce nenachytají nepřipravené. Naše klientky se spolu s Marťou pustily do pečení lineckého cukroví a výsledek…
Zobrazit detail
Městské středisko sociálních služeb provozuje několik středisek – jsou to městské jesličky, seniorské taxi, noclehárna a nízkoprahové…
Zobrazit detail
Poradenské centrum Svazu neslyšících a nedoslýchavých nabízí osobám se sluchovým postižením konzultace a poradenství. Konzultace se v roce 2024 uskuteční…
Zobrazit detail
I letos naše klientky vytvořily silné týmy a zúčastnily se krásné akce. Opět příjemná atmosféra, skvělé výkony,…
Zobrazit detail