nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek
IČ: 00512338 / datová schánka: kzzk3mp

POMÁHÁME KLIENTŮM
S PROŽITÍM PLNOHODNOTNÉHO
ŽIVOTA...

Poskytujeme sociální služby pro seniory,
zdravotně postižené a osoby v krizi.

O MSSS

Pečujeme s úctou a respektem o senioryhendikepované spoluobčany v jejich přirozeném domácím prostředí, aby si co nejdéle mohli zachovat soukromí, navyklý způsob života a společenské zázemí. 

Vytváříme podmínky pro plnohodnotný a harmonický život klientů, podporujeme je v rozvoji zručnosti, schopností a vědomostí a usilujeme o zachování jejich vlastní identity, osobní integrity a nezávislosti.

Současně pomáháme i osobám v tísni překlenout jejich aktuální situaci a pomoci jim ke zpětné integraci do společnosti.

Naší nedílnou součástí jsou i jesle pro děti ve věku od jednoho roku do tří let.

Z NAŠICH SLUŽEB

Poskytujeme klientům podporu a pomoc takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohli zůstat i nadále ve vlastním sociálním prostředí a mohli si tak zachovat navyklý způsob života.
Nabízíme osobám v důchodovém věku nebo se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením aktivní a smysluplného trávení volného času.
Poskytujeme obědy seniorům a lidem v invalidním důchodu III. stupně s trvalým pobytem na území města Písku. Stravování je možné v pěti různých jídelnách.
Do jeslí jsou přijímány děti ve věku jednoho až tří let na základě pořadníku. Dítě může být přijato do jeslí i v průběhu roku, pokud to umožňuje kapacita zařízení.
Speciální taxík pro seniory nad 70 let a držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Službu je možné využít po předchozím objednání nejpozději jeden pracovní den přede dnem objednávané jízdy.
Poskytujeme přenocování a zázemí hygieny osobám bez přístřeší a podporu při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Kapacita noclehárny je osm lůžek + jedno lůžko pro invalidní osobu.
Umožňujeme osobám bez přístřeší poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a také možnost přípravy stravy z vlastních surovin. Pomáháme překonat jejich nepříznivou situaci.
Hledáte práci? Chtěli byste doplnit náš tým spolupracovníků? Podívejte se na naše aktuálně nabízená volná pracovní místa. Třeba hledáme právě vás!

AKTUÁLNĚ

Od 18.7 je provoz jeslí na 4 týdny uzavřen. Toto období bude využito k celkové údržbě prostor a…
Zobrazit detail
Konec školního roku už klepe na dveře i v jeslích. Některé děti k nám chodily  letos naposledy, od září…
Zobrazit detail
Nízkoprahové denní centrum (NDC) je jedna ze čtyř sociálních služeb, které MSSS svým klientům poskytuje. Je určena…
Zobrazit detail
1. června oslavily děti v jeslích Den dětí. Na návštěvu do jeslí dorazili písečtí hasiči. Děti se dozvěděly,…
Zobrazit detail
I děti z jesliček se s "tetami" vypravily za novými sochami z písku, které jako každý rok…
Zobrazit detail
Pečovatelská služba je v rámci MSSS naše největší terénní sociální služba. Na jejím poskytování se podílí 19 kvalifikovaných…
Zobrazit detail
Klienti Sociálně aktivizačních služeb mají v květnu hodně nabitý program - společná vycházka s pletením pampeliškových věnečků…
Zobrazit detail
Dnes v Městském středisku sociálních služeb po dlouhé covidové přestávce proběhlo setkání klientů MSSS s dětičkami z…
Zobrazit detail