nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek
IČ: 00512338 / datová schánka: kzzk3mp

POMÁHÁME KLIENTŮM
S PROŽITÍM PLNOHODNOTNÉHO
ŽIVOTA...

Poskytujeme sociální služby pro seniory,
zdravotně postižené a osoby v krizi.

O MSSS

Pečujeme s úctou a respektem o senioryhendikepované spoluobčany v jejich přirozeném domácím prostředí, aby si co nejdéle mohli zachovat soukromí, navyklý způsob života a společenské zázemí. 

Vytváříme podmínky pro plnohodnotný a harmonický život klientů, podporujeme je v rozvoji zručnosti, schopností a vědomostí a usilujeme o zachování jejich vlastní identity, osobní integrity a nezávislosti.

Současně pomáháme i osobám v tísni překlenout jejich aktuální situaci a pomoci jim ke zpětné integraci do společnosti.

Naší nedílnou součástí jsou i jesle pro děti ve věku od jednoho roku do tří let.

Z NAŠICH SLUŽEB

Poskytujeme klientům podporu a pomoc takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohli zůstat i nadále ve vlastním sociálním prostředí a mohli si tak zachovat navyklý způsob života.
Nabízíme osobám v důchodovém věku nebo se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením aktivní a smysluplného trávení volného času.
Poskytujeme obědy seniorům a lidem v invalidním důchodu III. stupně s trvalým pobytem na území města Písku. Stravování je možné v pěti různých jídelnách.
Do jeslí jsou přijímány děti ve věku jednoho až tří let na základě pořadníku. Dítě může být přijato do jeslí i v průběhu roku, pokud to umožňuje kapacita zařízení.
Speciální taxík pro seniory nad 70 let a držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Službu je možné využít po předchozím objednání nejpozději jeden pracovní den přede dnem objednávané jízdy.
Poskytujeme přenocování a zázemí hygieny osobám bez přístřeší a podporu při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Kapacita noclehárny je osm lůžek + jedno lůžko pro invalidní osobu.
Umožňujeme osobám bez přístřeší poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a také možnost přípravy stravy z vlastních surovin. Pomáháme překonat jejich nepříznivou situaci.
Hledáte práci? Chtěli byste doplnit náš tým spolupracovníků? Podívejte se na naše aktuálně nabízená volná pracovní místa. Třeba hledáme právě vás!

AKTUÁLNĚ

V minulém týdnu jsme zprovoznili do kuchyně v jesličķách nový konvektomat. Jsme moc rádi, že nejen ušetří…
Zobrazit detail
Před koncem školního roku se naposled setkali naši klienti s dětmi MŠ Erbenova, tentokrát s moc zajímavým…
Zobrazit detail
Naše pečovatelky jsou stále v akci - cílem jejich práce je pomoci klientům zůstat co nejdéle ve…
Zobrazit detail
Náš kolega Petr se s klienty Nízkoprahového denního centra pustil do renovace stolu. Společnými silami zvládli zbrousit…
Zobrazit detail
I v letních vedrech pokračujeme v aktivitách pro seniory, jen je přizpůsobujeme aktuálnímu počasí. Když nepálí sluníčko,…
Zobrazit detail
Tentokrát jsme se vypravili s našimi klienty za panem ředitelem Obchodní akademie Mgr. Pavlem Sekyrkou. Pan ředitel…
Zobrazit detail
Dnes si děti z jeslí užily představení- pohádku O kůzlátkách v podání Divadla LUK. Herci děti zapojili…
Zobrazit detail
S dětičkami z jeslí musíme dávkovat vycházky po městě opatrně, ale zůstávají jednou z pravidelných aktivit. Po…
Zobrazit detail