nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek
IČ: 00512338 / datová schánka: kzzk3mp

POMÁHÁME KLIENTŮM
S PROŽITÍM PLNOHODNOTNÉHO
ŽIVOTA...

Poskytujeme sociální služby pro seniory,
zdravotně postižené a osoby v krizi.

O MSSS

Pečujeme s úctou a respektem o senioryhendikepované spoluobčany v jejich přirozeném domácím prostředí, aby si co nejdéle mohli zachovat soukromí, navyklý způsob života a společenské zázemí. 

Vytváříme podmínky pro plnohodnotný a harmonický život klientů, podporujeme je v rozvoji zručnosti, schopností a vědomostí a usilujeme o zachování jejich vlastní identity, osobní integrity a nezávislosti.

Současně pomáháme i osobám v tísni překlenout jejich aktuální situaci a pomoci jim ke zpětné integraci do společnosti.

Naší nedílnou součástí jsou i jesle pro děti ve věku od jednoho roku do tří let.

Z NAŠICH SLUŽEB

Poskytujeme klientům podporu a pomoc takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohli zůstat i nadále ve vlastním sociálním prostředí a mohli si tak zachovat navyklý způsob života.
Nabízíme osobám v důchodovém věku nebo se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením aktivní a smysluplného trávení volného času.
Poskytujeme obědy seniorům a lidem v invalidním důchodu III. stupně s trvalým pobytem na území města Písku. Stravování je možné v pěti různých jídelnách.
Do jeslí jsou přijímány děti ve věku jednoho až tří let na základě pořadníku. Dítě může být přijato do jeslí i v průběhu roku, pokud to umožňuje kapacita zařízení.
Speciální taxík pro seniory nad 70 let a držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Službu je možné využít po předchozím objednání nejpozději jeden pracovní den přede dnem objednávané jízdy.
Poskytujeme přenocování a zázemí hygieny osobám bez přístřeší a podporu při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Kapacita noclehárny je osm lůžek + jedno lůžko pro invalidní osobu.
Umožňujeme osobám bez přístřeší poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a také možnost přípravy stravy z vlastních surovin. Pomáháme překonat jejich nepříznivou situaci.
Hledáte práci? Chtěli byste doplnit náš tým spolupracovníků? Podívejte se na naše aktuálně nabízená volná pracovní místa. Třeba hledáme právě vás!

AKTUÁLNĚ

Vážení rodiče,Máte zájem o umístění svého dítěte do jeslí od 1. 9. 2022? Kontaktujte nás do 30.…
Zobrazit detail
I v roce 2021 jste mohli v ulicích našeho města zahlédnout bílé auto Taxíka Maxíka. Jedná se o taxi…
Zobrazit detail
Děvčata z Pečovatelské služby přípravu na Vánoce nepodcenila - i když i nás potrápil Covid, dobrá nálada…
Zobrazit detail
Děti v jeslích si v prosinci užívají bohatý program. Seznamují se s tradičními zvyky, vyrábějí drobné vánoční dekorace, zpívají koledy.…
Zobrazit detail
Vážení klienti, všem ze srdce přejeme krásné svátky, děkujeme za spolupráci a v roce 2022 jen samé…
Zobrazit detail
V pondělí 6.12.2021 čekalo děti příjemné překvapení. Do jesliček zavítala vzácná návštěva – Mikuláš s andělem. Dětem…
Zobrazit detail
Poradenské centrum Svazu neslyšících a nedoslýchavých nabízí osobám se sluchovým postižením konzultace a poradenství. Konzultace budou probíhat…
Zobrazit detail
Zveme Vás na vánoční prodejní výstavu spojenou s prodejem rukodělných výrobků zdravotních a sociálních zařízení, která se…
Zobrazit detail