Stravovací středisko
Kontakty / Odkazy
Městské středisko sociálních služeb
Nábřeží 1 máje 2142
397 01 Písek
telefon382 213 974
emailinfo@pspisek.cz
Předpověď počasí

Pravidla pro poskytování

Obědy se poskytují  seniorům, kteří pobírají starobní důchod a poživatelům invalidního důchodu III. stupně, pokud tito mají trvalý pobyt na území města Písku dle zákona o evidenci obyvatel a zároveň fakticky žijí na území města Písku.

Strávník má nárok na tolik obědů, kolik je kalendářních dnů v daném měsíci.


1. Místo poskytnutí stravy

Hlavní provozovna se nachází v ulici nábřeží l. máje 2142, Písek. Z hlediska snadnější dostupnosti klientů na jídelny má stravovací středisko ještě 4 provozovny, a to jídelnu v ulici Harantova, Čechova, Topělecká a na Hradišti v ulici Družstevní. Výdejní doba je od 11,00 hod. do 12,30 hod.


2. Složení a výběr oběda

Oběd se sestává z polévky, hlavního jídla, případné přílohy a teplého nápoje. Lze volit mezi dvěma druhy hlavního jídla (tzv. „jedničku“ obdrží strávník automaticky, tzv. „dvojka“ je na objednávku den předem). Dle vlastního uvážení si strávník může objednat i tzv. šetřící stravu pro nemocné se žlučníkem a diabetiky.


3. Způsob úhrady

V současné době stojí oběd pro strávníka 60,- Kč ve všední den, 63,- Kč stojí oběd v sobotu, neděli a ve svátek. Úhrada je prováděna hotově, oproti vydané stravence a podpisu.


4. Přihlašování a odhlašování obědů

Přihlásit a odhlásit lze stravu den předem do 12 hod. osobně nebo telefonicky (v hlavní provozovně nebo na příslušné jídelně). Stravenky jsou datumově nepřenosné, platí vždy ten den, který je označený na stravence. V případě, že oběd nebude v uvedeném termínu odhlášen, automaticky propadá a nelze provést následné finanční vyrovnání.


5. Konzumace stravy

Oběd lze konzumovat přímo na jídelnách, nebo si jej odnést ve vlastním jídlonosiči. Provoz stravovacího zařízení se řídí vnitřním organizačním a provozním řádem, ve kterém jsou stanoveny provozní a hygienické podmínky a opatření na základě platné legislativy (v oblasti hygieny, bezpečnosti práce, zákoníku práce aj.).


6. Provozní doba

Provoz je celoročně nepřetržitý. Stravu poskytujeme v každý všední den, o víkendech a svátcích.

 

 
23.06.2017 publikoval: Správce