Stravovací středisko
Kontakty / Odkazy
Městské středisko sociálních služeb
Nábřeží 1 máje 2142
397 01 Písek
telefon382 213 974
emailinfo@pspisek.cz
Předpověď počasí

O službě

 

Základními činnostmi střediska jsou:

- celoroční nepřetržité zabezpečení obědů každý pracovní den a zabezpečení obědů ve dnech pracovního klidu a pracovního volna.
- z hlediska dostupnosti pro klienty pracují výdejny obědů:

  • Harantova ul. 2240, tel. 382 21 24 83
  • Topělecká ul. 425, tel. 382 27 26 67
  • Čechova ul. 454, tel. 382 27 06 28
  • Hradiště – Družstevní ul. 61, tel. 382 28 19 42

- centrální jídelna je na nábřeží 1.máje 2142, tel. 382 21 42 45
- seznam potravinových alergenů: ke stažení ZDE

Vaření  obědů pro seniory  dodavatelsky zabezpečuje  kuchyně ZŠ  J.  K. Tyla a kuchyně ZŠ  T.G. Masaryka, a to na základě usnesení  rady města č. 176/11 ze dne 10.3.2011.

Z kapacitních důvodů pak kuchyně ZŠ J.K.Tyla vaří obědy, které jsou určené pro rozvoz do domácností a kuchyně ZŠ T.G.Masaryka vaří obědy pro strávníky, kteří dochází na jednotlivé výdejny.

Obědy ve dnech pracovního klidu a volna dodává kuchyně ZŠ T.G.Masaryka.

Odpovědným vedoucím školní kuchyně ZŠ J.K.Tyla je pan Jaromír Tomeš, odpovědnou vedoucí školní kuchyně ZŠ T.G.Masaryka je paní Vlasta Jirmanová.

Organizace Městské středisko sociálních služeb (resp. jeho středisko Stravování) odebírá obědy v příslušných školních kuchyních, zabezpečuje dovoz a následnou distribuci obědů ve výdejním režimu. Činnost je prováděna při dodržování platné legislativy v gastronomii, a to zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin a Vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění. Středisko Stravování má stanovený vnitřní systém HACCP (Systém kritických bodů  - správná výrobní a hygienická praxe).

 

 
23.06.2017 publikoval: Správce