Sociální služby
Kontakty / Odkazy
Městské středisko sociálních služeb
Nábřeží 1 máje 2142
397 01 Písek
telefon382 213 974
emailinfo@pspisek.cz
Předpověď počasí

Úhrady za úkony

Úhrady za úkony sociálně aktivizační služby pro seniory od 01. 04. 2019

 

 

Služby stanovené vyhláškou:

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity

 

0,00 Kč/hod.

Relaxační cvičení

 

0,00 Kč/hod.

 

 

Sociálně terapeutické činnosti                                                                                                    

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Služby ostatní

 

Fakultativní služby

 

Doprava vozidlem poskytovatele po Písku

 

10,-Kč/1km

Doprava vozidlem poskytovatele mimo Písek

 

10,-Kč/1 km

Holení klienta nebo péče o vousy

 

60,-Kč/úkon

Telefonování na žádost klienta (do 2 min.)

 

12,-Kč/úkon

Zapůjčení pomůcek – chodítko, pokojové WC

 

100,-Kč/měsíčně

Zapůjčení pomůcek – invalidní vozík

 

200,- Kč/měsíčně

Zapůjčení pomůcek – elektrický invalidní vozík

 

750,- Kč/měsíčně

 

 

Úhrady jsou v souladu s vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Návrh tohoto dokumentu byl schválen pod č. usnesení 148/19 s účinností od 01. 04. 2019 radou města Písku.

 

Výše úhrad za fakultativní služby a rozsah fakultativních služeb operativně stanovuje organizace dle nákladů, vynaložených na příslušnou službu. A cena jednotlivých úkonů je prokalkulována.

 
23.06.2017 publikoval: Správce