Sociální služby
Kontakty / Odkazy
Městské středisko sociálních služeb
Nábřeží 1 máje 2142
397 01 Písek
telefon382 213 974
emailinfo@pspisek.cz
Předpověď počasí

Poslání služby

Soutěž ,,MEZI MOSTY“

Od 04. 09. 2018 do 30. 09. 2018 bude probíhat soutěž ,,MEZI MOSTY“ pořádaná MSSS Písek pod záštitou starostky města Písku. Soutěž je určena pro seniory od 60-ti let
Pro účastníky soutěže je vyhrazen plavecký stadion:
Úterý         4. 9. 2018             8:00 –  9:00 hod.
Pátek         7. 9. 2018           12:00 – 13:00 hod.
Úterý         11. 9. 2018         8:00  –   9:00 hod.
Pátek         14. 9. 2018         12:00 – 13:00 hod.
Úterý         18. 9. 2018           8:00  –  9:00 hod.
Pátek         21. 9. 2018        12:00  – 13:00 hod.


Plavecký stadion je pro účastníky soutěže vyhrazen zdarma. Každý účastník se musí prokázat kartičkou s logem soutěže, kterou obdrží ve SLADOVNĚ (každý den 9:00 – 18:00 hod.) nebo na MĚSTSKÉM STŘEDISKU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (vždy ve středu 8:30 -10:00 hod.)
Permanentky jsou již připraveny k vyzvednutí.
Chodecká alternativa pro neplavce se uskuteční dne 6. 9. 2018 od 9:00 do 12:00 hod., sraz na nábřeží před kulturním domem. Součet uplavaných a nachozených metrů bude přepočten na vzdálenost mezi mosty. Těšíme se na výkony jednotlivých účastníků i na společný výsledek.

Městské středisko sociálních služeb


Poskytovat a nabízet osobám v důchodovém věku nebo se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením aktivní a smysluplného trávení volného času.

Sociálně aktivizační služby pro seniory poskytujeme v rozsahu základních činností:
a)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b)   sociálně terapeutické činnosti,
c)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 
Poskytujeme také služby fakultativní povahy (nadstandardní). Úhrady za úkony jednotlivých služeb jsou uvedeny v záložce Úhrady za úkony.
Sociálně aktivizační služby pro seniory jsou poskytovány formou ambulantní.

 
23.06.2017 publikoval: Správce