Sociální služby
Kontakty / Odkazy
Městské středisko sociálních služeb
Nábřeží 1 máje 2142
397 01 Písek
telefon382 213 974
emailinfo@pspisek.cz
Předpověď počasí

Poslání služby

 

Poskytovat a nabízet osobám v důchodovém věku nebo se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením aktivní a smysluplného trávení volného času.

Sociálně aktivizační služby pro seniory poskytujeme v rozsahu základních činností:
a)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b)   sociálně terapeutické činnosti,
c)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 
Poskytujeme také služby fakultativní povahy (nadstandardní). Úhrady za úkony jednotlivých služeb jsou uvedeny v záložce Úhrady za úkony.
Sociálně aktivizační služby pro seniory jsou poskytovány formou ambulantní.

 
23.06.2017 publikoval: Správce