Sociální služby
Kontakty / Odkazy
Městské středisko sociálních služeb
Nábřeží 1 máje 2142
397 01 Písek
telefon382 213 974
emailinfo@pspisek.cz
Předpověď počasí

Ceník

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením                                           
od 1. 7. 2019
Popis základních činností

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity                                                        (Pohybová aktivita - cvičení, vycházka, výtvarné činnosti) 0,00
   
Sociálně terapeutické činnosti  
Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení  osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (Trénování paměti, besedy, přednášky) 0,00
   
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  
Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů - Sociální pracovník 0,00
Pomoc při vyřizování běžných záležitostí -                                                                                         Sociální pracovník 0,00
 
01. 07. 20 publikoval: Správce