Sociální služby
Kontakty / Odkazy
Městské středisko sociálních služeb
Nábřeží 1 máje 2142
397 01 Písek
telefon382 213 974
emailinfo@pspisek.cz
Předpověď počasí

Úhrady za úkony

Úhrady za úkony osobní asistence od. 01. 04. 2019

 

Služby stanovené vyhláškou:

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

 

30,-Kč/15 min.

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

 

30,-Kč/15 min.

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

 

30,-Kč/15 min.

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

 

30,-Kč/15 min.

Dohled nad klientem v době od 22.00 – 6.00 hod.

 

550,-Kč/noc

 

Pomoc při osobní hygieně

 

Pomoc při úkonech osobní hygieny

 

30,-Kč/15 min.

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty:

Umytí vlasů

Ostříhání nehtů (ruce, nohy)

 

 

30,-Kč/15 min.

20,-Kč/10 min.

Pomoc při použití WC

 

30,-Kč/15 min.

 

Pomoc při zajištění stravy

 

Dovoz - oběd - město

 

20,-Kč/úkon

Dovoz – oběd - ČČK

 

17,-Kč/úkon

Donáška – oběd - DPS

 

17,-Kč/úkon

Oběd – Po – Pá

Oběd – So, Ne, svátky

 

60,-Kč/porce

63,-Kč/ porce

Pomoc při přípravě jídla a pití

 

30,-Kč/15 min.

Příprava a podání jídla a pití

 

30,-Kč/15 min.

 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 

Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí

 

30,-Kč/15 min.

Nákupy a běžné pochůzky

 

30,-Kč/15 min.

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 

30,-Kč/15 min.

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

Doprovod dospělých do zaměstnání, k lékaři, na instituce a zpět

 

30,-Kč/15 min.

 

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

30,-Kč/15 min.

 

 

Služby ostatní

 

Fakultativní služby

 

Jídelní lístek

 

2,-Kč/ks

Nákup a odhlášení stravenek

 

10,-Kč/úkon

Orientační dohled - fyziologické funkce (TK, tep, teplota.)

 

20,-Kč/úkon

Dohled při ošetřování drobných poranění a opruzenin

 

10,-Kč/úkon

Doprava vozidlem poskytovatele po Písku

 

10,-Kč/1km

Doprava vozidlem poskytovatele mimo Písek

 

10,-Kč/1 km

Cesta ke klientovi

 

10,-Kč/úkon

Montáž a demontáž polohovacího lůžka v domácnosti klienta

 

180,-Kč/úkon

Holení klienta nebo péče o vousy

 

60,-Kč/úkon

Telefonování na žádost klienta (do 2 min.)

 

12,-Kč/úkon

Přemývání jídlonosiče

 

5,-Kč/úkon

Zapůjčení pomůcek – chodítko, pokojové WC

 

100,-Kč/měsíčně

Zapůjčení pomůcek – polohovací elektrická postel

 

600,- Kč/měsíčně

Zapůjčení pomůcek – invalidní vozík

 

200,-Kč/měsíčně

Zapůjčení pomůcek – elektrický invalidní vozík

 

750,-Kč/měsíčně

Tísňová tele-kontaktní péče

připojení na pevnou linku

připojení na mobilní linku

 

 

320,-Kč/měsíčně

420,-Kč/měsíčně

Špinavé prádlo - svoz

 

40,-Kč/úkon

Čisté prádlo - rozvoz

 

30,-Kč/úkon

Dohled nad hospodařením s finanční hotovostí na žádost klienta

 

60,-Kč/měsíčně

Úklid společných prostor v domě

 

100,-Kč/30 min..

Venčení psa a péče o domácí zvíře

 

96,-Kč/30 min.

Inko-pomůcky - výměna

 

30,-Kč/úkon

Vybírání schránky a vynesení odpadků

 

10,-Kč/úkon

Zapůjčení jídlonosiče

 

50,-Kč/měsíčně

Jednorázové zapůjčení jídlonosiče

 

2,-Kč/den

Žehlení osobního a ložního prádla v prádelně

 

30,-Kč/ 1kg suchého

Praní osobního a ložního prádla v prádelně

 

60,-Kč/1kg suchého

Prostý dohled - bez aktivit klienta

 

75,-Kč/hod.

 

Úhrady jsou v souladu s vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Návrh tohoto dokumentu byl schválen pod č. usnesení 148/19 s účinností od 01. 04. 2019 radou města Písku.

 

 

Výši úhrad za fakultativní službu a rozsah fakultativních služeb operativně stanovuje organizace dle nákladů, vynaložených na příslušnou službu. A cena jednotlivých úkonů je prokalkulována.

 

 
23.06.2017 publikoval: Správce