Sociální služby
Kontakty / Odkazy
Městské středisko sociálních služeb
Nábřeží 1 máje 2142
397 01 Písek
telefon382 213 974
emailinfo@pspisek.cz
Předpověď počasí

Poslání služby

Poskytovat a zajišťovat klientům podporu a pomoc takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohli zůstat i nadále ve vlastním sociálním prostředí, zachovat si tak soukromí, navyklý způsob života a společenské zázemí.

Poskytovat pravidelnou pomoc, podporu a péči, ve spolupráci s rodinou, podle aktuální potřeby a zároveň minimalizovat riziko prohlubování závislosti na poskytované službě.

Osobní asistenci poskytujeme v rozsahu základních činností:
a)   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b)   pomoc při osobní hygieně,
c)   pomoc při zajištění stravy,
d)   pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e)   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.


Poskytujeme také služby fakultativní povahy (nadstandardní). Úhrady za úkony jednotlivých služeb jsou uvedeny v záložce Úhrady za úkony.

Osobní asistence je poskytována formou terénní.

 

 
23.06.2017 publikoval: Správce