Sociální služby
Kontakty / Odkazy
Městské středisko sociálních služeb
Nábřeží 1 máje 2142
397 01 Písek
telefon382 213 974
emailinfo@pspisek.cz
Předpověď počasí

O službě

 

SPOLU ZVLÁDNEME I KORONAVIRUS

Podle aktuálního nařízení Vlády ČR nesmí lidé v Česku od středy 18. března vycházet ven bez ochrany obličeje. Prosíme, respektujte to! Trocha nepohodlí s tím spojeného může zachránit život Vám, vašim blízkým, přátelům, sousedům, kolegům, spoluobčanům.

BUĎME OHLEDUPLNÍ

Na veřejnosti vždy choďte se zakrytými ústy a nosem rouškou. Není-li nařízeno jinak, můžete použít i šátek, šálu, či jiný vhodný prostředek). Rouška je dnes symbolem ohleduplnosti! Vás sice před nákazou zcela neochrání, ale v případě, že onemocníte (a třeba o tom ještě ani nevíte), chráníte své okolí.

  • Nekašlejte a nekýchejte přímo do dlaní, ale do papírového kapesníku.
  • Často si myjte ruce mýdlem. V obchodech a MHD noste rukavice.
  • Vyhýbejte se lidem s respiračním onemocněním.
  • Omezte pobyt na veřejnosti na nezbytně nutnou dobu.
  • Dodržujte odstupy od jiných osob (cca 2 metry).
  • Preferujte bezdotykový kontakt na veřejnosti (především nepodávejte ruku), ale i doma u seniorů či jinak oslabených členů rodiny.
  • Obstarávat nákupy by měl pouze jeden člen rodiny pro všechny.
  • Svého lékaře osobně navštivte pouze v akutním případě. Konzultaci řešte telefonicky, recept si nechte zaslat elektronicky.
  • Máte-li příznaky nemoci (horečka, dušnost, kašel, bolest svalů, únava), jste v karanténě nebo máte již nemoc potvrzenou lékařem, nevycházejte ven! O nákup či vyzvednutí léků požádejte své blízké nebo známé. Nemáte-li takové osoby v dosahu, volejte na tel. 382 214 245 nebo 382 213 974.

BUĎME VŠÍMAVÍ

Někteří lidé jsou ohroženější než jiní a měli by kontakty venku omezit na minimum. Znáte ve svém okolí osamělého seniora, chronicky nemocného nebo zdravotně postiženého člověka, který nemá v dosahu svou rodinu ani nikoho blízkého? Zavolejte na telefonní číslo 382 214 245 nebo 382 213 974, kde nahlásíte jméno a bydliště osoby, která potřebuje pomoc především s obstaráním základních potravin a léků.

BUĎME PŘIPRAVENI

postarat se vlastními silami o své rodiče, prarodiče, nemocné či jinak oslabené rodinné příslušníky, pro které není vhodné vycházet ven, a to zejména tak, že jim zajistíme potraviny a léky. Pokud tuto péči nezvládnete sami, obraťte se na tel. 382 214 245 nebo 382 213 974.

BUĎME SOLIDÁRNÍ

Ujistěte se, zda Vaši přátelé, známí, kolegové, sousedé, kteří žijí sami a jsou v karanténě či nemocní, mají zabezpečeny základní potraviny, léky apod. Je-li to možné, nakupte jim. Nákup nechejte za dveřmi a finančně se vyrovnejte po skončení karantény či uzdravení. Nemůžete-li jim pomoci, zavolejte na tel. 382 214 245 nebo 382 213 974 nebo jim kontakt předejte.

 

Děkujeme!

 

Město Písek, 18. března 2020


Nízkoprahové denní centrum

Zahájení provozu  01. 10. 2018

 

Název poskytovatele

Městské středisko sociálních služeb

Název zařízení a místo poskytování

Nízkoprahové denní centrum, Sedláčkova 450, 397 01 Písek

Druh služby

Služba sociální prevence

Nízkoprahové denní centrum, § 61, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Forma služby

Ambulantní

Cílová skupina

Osoby bez přístřeší

Kapacita

Kapacita 9

 

 

 

Poslání služby

Osobám bez přístřeší pomáhat překonat jejich nepříznivou sociální situaci, napomáhat zabránit jejich sociálnímu vyloučení a tím chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

 
03.10.2018 publikoval: Správce