Sociální služby
Kontakty / Odkazy
Městské středisko sociálních služeb
Nábřeží 1 máje 2142
397 01 Písek
telefon382 213 974
emailinfo@pspisek.cz
Předpověď počasí

Ceník

Ceník

nízkoprahové denní centrum

 

od 01. 07. 2019

 

 

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v nízkoprahových denních centrech se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 

Umožnění celkové hygieny těla

 

0,00 Kč

Pomoc při osobní hygieně

 

0,00 Kč

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 

Vytvoření podmínek pro přípravu stravy

 

0,00 Kč

Poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

 

0,00 Kč

 

Tato základní činnosti může být zajišťována jen v rozsahu 1 úkonu

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

 

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 

0,00 Kč

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 

0,00 Kč

 

Fakultativní činnosti

 

Praní a sušení osobního prádla

 

10,00Kč/jedna dávka

 

Úschova osobních dokladů a finanční hotovosti v trezoru

 

5,-Kč/úkon

Telefonování na žádost klienta (do 2 min.)

 

12,-Kč/úkon

 

Výše úhrad za fakultativní činnosti a rozsah fakultativních činností operativně stanovuje organizace a předcházející úhrady pozbývají platnosti. Cena jednotlivých činností je prokalkulována.

 
01. 07. 20 publikoval: Správce