Sociální služby
Kontakty / Odkazy
Městské středisko sociálních služeb
Nábřeží 1 máje 2142
397 01 Písek
telefon382 213 974
emailinfo@pspisek.cz
Předpověď počasí

Poslání služby

Poskytovat a zajišťovat klientům podporu a pomoc takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohli zůstat i nadále ve vlastním sociálním prostředí, zachovat si tak soukromí, navyklý způsob života a společenské zázemí.
Poskytovat pravidelnou pomoc, podporu a péči, ve spolupráci s rodinou, podle aktuální potřeby a zároveň minimalizovat riziko prohlubování závislosti na poskytované službě.

Pečovatelskou službu poskytujeme v rozsahu základních činností:     
a)   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b)   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c)   poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d)   pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Poskytujeme také služby fakultativní povahy (nadstandardní). Úhrady za úkony jednotlivých služeb jsou uvedeny v záložce Úhrady za úkony.
Pečovatelská služba je poskytována formou terénní a ambulantní.

 
23.06.2017 publikoval: Správce