Jesle
Kontakty / Odkazy
Městské středisko sociálních služeb
Nábřeží 1 máje 2142
397 01 Písek
telefon382 213 974
emailinfo@pspisek.cz
Předpověď počasí

O nás

Běžný den v jeslích

Hrajeme si

 - rozvíjíme sebeobsluhu a upevňujeme hygienické návyky 
 - 3x denně stolujeme a velký důraz klademe na dodržování pitného režimu 
 - podněcujeme děti ke spolupráci při stolování, oblékání a osobní hygieně
 - vedeme děti zachovávat pořádek kolem sebe (úklid hraček – hra na pořádníčka)
 - rozvíjíme řečový projev formou vyprávění 
 - rozvíjíme pozornost a soustředěnost formou básniček, říkadel, pohádek, pohybových her a písniček
 - děti motivujeme formou pracovní činnosti pod názvem „Dovedné ručičky“
 - seznamujeme děti s přírodou (změny v přírodě) 
 - denně cvičíme formou hry, hrajeme pohybové hry (procvičujeme hrubou motoriku) 
 - každý den trávíme dopoledne a pokud možno odpoledne venku v areálu jeslí
   ( herní prvky, kreslící tabule, hřiště, krytá pískoviště) 
 - malujeme, kreslíme, modelujeme (procvičujeme jemnou motoriku) 
 - podněcujeme děti ke zpěvu známých melodických lidových písní 
 - hrajeme na dětské hudební nástroje s doprovodem na elektrické klávesy a zobcové flétny 
 - pravidelně si dopřáváme odpolední spánek 

Velký důraz klademe na citovou výchovu

- např. hodně si s dětmi povídáme
- podporujeme jejich iniciativu
- chválíme, chválíme a chválíme 
- vytváříme radostnou náladu v kolektivu dětí a kladné vztahy mezi kamarády

Řízené činnosti

(rozumová, výtvarná, pracovní, tělesná, hudební a citová výchova) jsou dětem podávané hravou a zábavnou formou. Pracujeme s dětmi v malých skupinkách, proto se můžeme každému dítěti věnovat individuálně a pomoci mu rozvíjet jeho schopnosti. Výchovně vzdělávací program je přizpůsoben dětem jeslového věku.

 

Pravidelné aktivity v průběhu školního roku

- tančíme pro radost – taneční kroužek Čmelda
- pracujeme s výtvarným materiálem – výtvarný a pracovní kroužek Dovedné ručičky
- v hudebním kroužku Píšťalka si hrajeme na veselou kapelu
- s dětmi slavíme svátky a narozeniny
- povídáme si o velikonočních a vánočních tradicích
- pořádáme vlastní představení - karneval, divadla, hry a soutěže na zahradě
- spolupracujeme se SZŠ
- navštěvuje nás divadlo LUK z Bavorova a hudební divadlo Bambini z Českých Budějovic
- docházíme do Divadla F.Šrámka na pohádková představení
- vesele čarujeme s kouzelníkem z Českých Budějovic a ze Strakonic
- rádi se fotografujeme samostatně i společně ( velikonoční, vánoční a a společné fotografování)
- vystupujeme na akcích pořádaných městem Písek  - Pískoviště a slavnosti města Písku
- chodíme na výstavy pořádaných městem Písek (Sladovna)
- slavíme s dětmi Den dětí a Den matek
- za hezkého počasí pořádáme v areálu soutěže dětí
- v letním období se osvěžujeme v našem brouzdališti na zahradě - kroužek Vodníček
- navštěvují nás Hasiči ze záchranného sboru a Policie z Písku v našem rozlehlém areálu
- v zimním období stavíme sněhuláky a koulujeme se
- v zimním období krmíme ptáčky
- pořádáme pro děti Mikulášskou nadílku
-očekáváme příchod Ježíška s nadílkou hraček a za zpěvu koled si zpříjemňujeme vánoční čas
 

 

Zájmové kroužky


Pracovní a výtvarný kroužek „Dovedné ručičky“

Již nejmenší děti od 1 roku do 3 let jsou s pomocí zdravotních sester schopné se zapojit do výtvarných i pracovních činností. Obsahem kroužku je malování, kreslení, tvoření prostorových prací, společná tvorba, využití temper (prstové barvy), voskovek, pastelek, uhlu, kříd, přírodních materiálů, barevných papírů a dalších pomůcek. Společně se sestřičkami děti objevují radost z vlastního výtvoru, který je zaměřen na rozvíjení a vyjádření osobní tvořivosti /představivosti/, vnímání barev a komunikaci.


Taneční kroužek – tančíme pro radost

Kroužek pro děti, které se vrtí, kroutí a tančí kdykoliv slyší hudbu a nevydrží chvíli v klidu. Pod vedením zdravotních sester se děti nenásilnou formou zapojují do tanečních variací. Děti tančí v malých skupinkách a mohou se osobitě projevovat. Snažíme se v každém dítěti rozvíjet rytmické cítění a pohybovou paměť.Taneční kreace jsou přizpůsobené jeslovému věku dětí. Našim hlavním cílem je vzbudit a rozvíjet v dětech zájem o hudbu, pohyb a jeho prostřednictvím prožívat radost. Taneční kroužek jsme zahájili v roce 2007. Děti se na cvičení pokaždé moc těší a vidíme kladnou odezvu i u rodičů. Kroužek navštěvuje 20 dětí ve věku od dvou let 1x týdně v rámci řízenné činnosti v jeslích. Učíme se sportovnímu chování, pomáháme si a dodržujeme pravidla. Tančíme na hudbu z Večerníčků a hudebních pohádek. Naši malí tanečníci mají za sebou několik ukázkových představení pro rodiče, besídky, vystoupení pro seniory na Městském středisku v Písku a akce pořádané městem Písek – Pískoviště a slavnosti města Písku

Vystupujeme pod názvem „Č M E L D A“ a nacvičujeme formou zábavy každý čtvrtek od 8: 30 hod.

 

Kroužek Vodníček aneb vodní radovánky

K rozvoji dítěte považujeme za ideální vodní prostředí , na které je adaptováno ihned po narození. Zdravý vývoj dítěte je proto nejlépe podpořit pravidelným koupáním. Hlavním cílem koupání s dětmi (nejedná se o klasickou  výuku plavání) je nemít z vody strach a zpestřit denní režim dítěte v píseckých jeslích. S dětmi ve vodě si budeme hrát za doprovodu písniček, básniček a říkadel v souladu s jeho motorickou vyspělostí. Dále se budeme zaměřovat na hry v odpočinkových polohách, rovnováhy a koordinace pohybů. Díky zvýšené aktivitě dolních končetin se navíc zlepšuje střevní peristaltika a děti pak netrpí na bolesti bříška. Zdravý vývoj dítěte je proto nejlépe podpořit pravidelným koupáním, které přispívá k otužování organismu dítěte a zvýšené obranyschopnosti. Od tohoto kroužku očekáváme u dětí osvojení si hravou, citlivou a nenásilnou formou základní dovednosti, které jsou nezbytné pro pozdější výuku plavání.

Kroužek bude probíhat v letních měsících za přiznivého počasí pri pobytu dětí venku.


Hudební kroužek „Píšťalka“

Zpíváme lidové písničky a hrajeme do rytmu na jednoduché hudební nástroje s doprovodem na elektrické klávesy a zobcové flétny.
Elektrické klávesy: Pešlová V.
Zobcové flétna: Volfová R.

Kroužek probíhá 1x týdně – každý pátek od 8:30 hod.v rámci řízenné činnosti v jeslích. Cílem kroužku je rozvoj hudebního a rytmického cítění.

- Písničky, které rádi hrajeme a zpíváme:
- Šel zahradník do zahrady
- Běžela ovečka
- Ovčáci, čtveráci
- Travička zelená
- Probudil se malý brouček
- Beží liška k Táboru
- Pásla ovečky
- V zahradě na hrušce sedává kos a další

 

 

Prostory jeslí

 

Při vstupu do našich jeslí na Vás dýchne atmosféra pohody, porozumění a tvořivosti. V takovém prostředí se Vaše děti budou cítit spokojené. 
Pravidelně je vytvářeno estetické prostředí, výzdoba vnitřních a venkovních prostor jeslí dle ročního období a výzdoba oken.


Naše krédo zní "Úsměv na tváři Vašich dětí"

 
12.06.2017 publikoval: Věra Pešlová