Jesle
Kontakty / Odkazy
Městské středisko sociálních služeb
Nábřeží 1 máje 2142
397 01 Písek
telefon382 213 974
emailinfo@pspisek.cz
Předpověď počasí

Činnost

Co vše naše jesle nabízí

  • začlenění nových dětí do kolektivu ostatních
  • učit děti základním hygienickým a kulturním návykům
  • rozšiřovat slovní zásobu, rozvíjet vyjadřování
  • zvyšovat fyzickou kondici, prevence chorob, zdravý růst
  • základy k estetickému cítění


Metody a prostředky

  • příjemné prostředí, dostatek hraček, láskyplné vedení
  • individuální práce, pochvala, povzbuzení
  • rozvoj dětí po stránce: tělesné, rozumové, pracovní, výtvarné, hudební a citové


Uspořádání dne má vyhovovat většině dětí příslušného oddělení.


Sled činností:

Příjem dětí, hry a činnosti podle volby dětí
Ranní cvičení
Hygiena, dopolední svačina, hygiena
Řízená činnost
Hygiena, příprava na pobyt venku, vycházka
Hygiena, oběd
Hygiena, příprava na spánek, spánek
Hygiena, odpolední svačina, hygiena
Hry a činnost podle volby dětí, postupné propouštění dětí
 

 
12.06.2017 publikoval: Věra Pešlová