Jesle
Kontakty / Odkazy
Městské středisko sociálních služeb
Nábřeží 1 máje 2142
397 01 Písek
telefon382 213 974
emailinfo@pspisek.cz
Předpověď počasí

Aktuality

UZAVŘENÍ JESLÍ
Od 22. 10. 2020 budou jesle z důvodu výskytu onemocnění Covid-19
uzavřené do 30. 10. 2020.

Předpokládaný termín otevření jeslí je stanoven na 2. 11. 2020.

Od 3. 11. 2020 budou pro rodiče připravené Žádosti o ošetřovné při péči o dítě.

Veškeré informace Vám budou sděleny prostřednictvím webových stránek.
 

 

Upozornění
Od 5. 10. 2020 byly započaty stavební práce na povrchové opravě místní komunikace
ulice Na Spravedlnosti v Písku. Tímto Vám oznamujeme, že po dobu rekonstrukce ulice
bude znemožněn vjezd a výjezd vozidel z ulice. Po dobu rekonstrukce bude zachován
přístup pro pěší, byť ve staveništním provedení.
 

 

Uzavření jeslí z důvodu dovolené

V prosinci budou jesle uzavřeny z důvodu čerpání dovolené od 21. 12. do 31. 12. 2020.
Provoz jeslí bude zahájen 4. 1. 2021.

 

Upozornění pro rodiče
v souvislosti s novým občanským zákoníkem na základě zákona č.373/2011 Sb.o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb. k PLDD /praktický lékař pro děti a dorost s platností od 1.1.2014 došlo ke změně při vystavování lékařského posudku.
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte vystavuje dětský lékař. Datum vydání a platnost Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte je plně v kompetenci dětského lékaře. Pokud dětský lékař nestanoví jinak, je Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte platný 12 měsíců. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte není hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Změna v zákoně
S účinností od 1. 1. 2020 dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů se navyšuje počet hodin u dětí 1-2 roky, jejichž rodiče pobírají rodičovský příspěvek z 46 hod. na 92 hod. v měsíci.
 

Přivítání dětí v novém školním roce 2020/2021
Vítáme do našich jeslí nové dětičky. Budeme si společně hrát, zpívat, malovat,
cvičit a taky tancovat v tanečním kroužku Čmelda. Moc se na Vás těšíme
.
Naše krédo zní: Úsměv na tváři Vašich dětí

 

Program pro děti v jeslích bude aktualizován v jednotlivých měsících
Veškeré kulturní a sportovní akce pro děti nad rámec řízených činností jsou
z nařízení vlády zrušeny.

 


 

 

 


                     
                      



 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 
12.06.2017 publikoval: Věra Pešlová