Jesle
Kontakty / Odkazy
Městské středisko sociálních služeb
Nábřeží 1 máje 2142
397 01 Písek
telefon382 213 974
emailinfo@pspisek.cz
Předpověď počasí

Aktuality

Uzavření jeslí
V letních měsících budou jesle uzavřeny z důvodu čerpání dovolené od 22. 7. do 14. 8. 2020.
Provoz jeslí bude zahájen 17. 8. 2020.

V prosinci budou jesle uzavřeny z důvodu čerpání dovolené od 21. 12. do 31. 12. 2020.
Provoz jeslí bude zahájen 4. 1. 2021.
 

Mimořádné upozornění!
Od pondělí 16. března 2020 budou až do odvolání, tedy nejméně po dobu 14 dnů,
uzavřeny jesle zřizované městem Písek. Toto rozhodnutí konzultovala starostka
města Písku Eva Vanžurová s Krajskou hygienickou stanicí v Českých Budějovicích,
která je jednoznačně doporučila. Toto opatření činíme v souvislosti s prevencí šíření
nákazy koronavirem.
O dalších změnách Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek.

Vážení rodiče,
- Žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření jeslí jsou připravené k vyzvednutí.
  Žádosti si můžete vyzvednout v pracovní dny od 8:00 hod. do 16:00 hod.

- Velikonoční fotografie jsou připraveny k vyzvednutí.
  Částka za velikonoční sadu činí 270,- Kč.
  Prosíme rodiče o přesnou hotovost.

- Změna platby
  Z důvodu nákazy způsobené koronavirem bude rodičům umožněna platba přes bankovní
  účet organizace. Rodiče budou ohledně platby kontaktováni jednotlivě do 1. 4. 2020.

  ČÍSLO ÚČTU: 17631271/0100

  PROSÍME RODIČE UVÉST DO POZNÁMKY PRO PŘÍJEMCE PŘÍJMENÍ DÍTĚTE!
  Rodiče žádáme o telefonické potvrzení ohledně provedené platby. Kontakt: 382 213 547

  Pokud se rozhodnete pro platbu přes TERMINÁL, bude platba probíhat dle rozpisu a
  to ve dnech 17. 4. - 23. 4. 2020 od 8:00 do 16:00 hod.
 
  RODIČŮM DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI 

Upozornění pro rodiče
v souvislosti s novým občanským zákoníkem na základě zákona č.373/2011 Sb.o specifických
zdravotní službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb. k PLDD /praktický lékař pro děti a dorost
s platností od 1.1.2014 došlo ke zmněně při vystavování lékařského posudku.
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte -pravidelné očkování dle očkovacího kalendáře a
zdravotní stav, je vystavován pouze dětským lékařem a doba platnosti posudku je 12 měsíců.
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte není hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Změna v zákoně
S účinností od 1. 1. 2020 dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů se navyšuje počet hodin u dětí 1-2 roky, jejichž rodiče pobírají rodičovský příspěvek
z 46 hod. na 92 hod. v měsíci. Děti, které jsou v současné době přihlášené na 46 hod. v měsíci,
nebude možno z důvodu naplněné kapacity jeslí převést od 1. 1. 2020 na 92 hod. v měsíci dle zákona.
Vzhledem k tomu, že zákon vyšel k 1. 1. 2020 a kapacita jeslí je pro tento školní rok naplněna,
bude možno se tímto zákonem řídit od 1. 9. 2020.

 

 

Program pro děti v jeslích bude aktualizován v jednotlivých měsících

 4. 3. 2020    VELIKONOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ
                    
proběhne v dopoledních hodinách
 

24. 3. 2020    k nám zavítá hudební Divadlo Bambini 
                      s pohádkou na téma: Písničky s vodníkem
                      začátek představení v 9:00 hod.

 


                     
                       

 


 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 
12.06.2017 publikoval: Věra Pešlová