Aktuality
Kontakty / Odkazy
Městské středisko sociálních služeb
Nábřeží 1 máje 2142
397 01 Písek
telefon382 213 974
emailinfo@pspisek.cz
Předpověď počasí

Nízkoprahové centrum

Městské středisko sociálních služeb Písek, jako příspěvková organizace města Písku, otevřelo dne 1. 10. 2018 Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez domova. Toto centrum je dle zák. č. 108/2006 Sb. ambulantní služba sociální prevence, která svojí činností navazuje na již zavedenou službu Noclehárny Písek. Cílovou skupinou jsou osoby, které se ocitly v tíživé životní situaci, v jejímž důsledku přišly o trvalé bydlení a jsou odkázány žít na ulici. Podle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. centrum zajišťuje podmínky pro osobní hygienu, pomoc při zajištění stravy nebo vytvoření podmínek pro přípravu stravy, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí, jakými jsou obnovení a upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. Důležité je, aby klienti mohli řešit své závazky, získali zaměstnání nebo jiný legální příjem a nalezli vlastní trvalejší ubytování. Důraz je též kladen na snižování zdravotních rizik, které souvisí se životním stylem a pobytem na ulici. Kapacita centra je podle současných norem stanovena na osm klientů plus jeden klient se zdravotním postižením - vozíčkář. Služba je poskytována na adrese Písek Sedláčkova ulice čp. 450, otevřeno je každý den v týdnu od 6. 00 hod. – 14. 30 hod. po celý rok.  

 
05.10.2018 publikoval: Správce