Aktuality
Kontakty / Odkazy
Městské středisko sociálních služeb
Nábřeží 1 máje 2142
397 01 Písek
telefon382 213 974
emailinfo@pspisek.cz
Předpověď počasí

Městské středisko sociálních služeb zajišťuje profesionální sociální služby i díky dotacím

Cílová skupina klientů Městského střediska sociálních služeb Písek :
Zajišťujeme především péči pro seniory a zdravotně postižené občany města a jeho osad. O klienty se stará tým odborně vzdělaných a proškolených pracovníků.

Největší zájem o služby:
Nejfrekventovanější je pečovatelská služba, v jejímž rámci jsou senioři a zdravotně handicapovaní zabezpečeni tak, aby mohli co nejdéle setrvávat ve vlastních domácnostech. Nejčastějšími úkony jsou pomoc při péči o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při zajištění stravy. Často využívanou službou je také dovoz obědů ve všední den, o víkendu a o svátcích. Strava může být dovážena, ale také lze na obědy docházet do jídelen, které jsou z důvodů snazší dostupnosti rozmístěny po celém městě Písku. Další důležitou službou je osobní asistence, což je sociální služba, která poskytuje pomoc klientovi v běžných činnostech jeho života.V loňském roce byla rekonstruována budova noclehárny:
Sociální služba noclehárna je od roku 2016 zřízena pro osoby bez přístřeší. V rámci zmíněné rekonstrukce za 8,5 milionu korun, jejíž náklady z 90 procent pokryla dotace z Evropské unie a státního rozpočtu, byla noclehárna doplněna navazující sociální službou, a to nízkoprahovým denním centrem pro osoby bez přístřeší.  Stávající kapacita je devět lůžek, počítáno i s prostory pro jednoho vozíčkáře. Taktéž Nízkoprahové denní centrum může naráz využívat devět klientů.Všechny výše uvedené služby může městská organizace poskytovat kvalitně pouze tehdy, pokud jsou dobře finančně zajištěny. Kdo na provoz střediska přispívá:
Největší podíl na financování Městského střediska sociálních služeb Písek má samozřejmě město Písek, jenž je jeho zřizovatelem.

Velmi významnou součást financování tvoří dotace Jihočeského kraje. Z jeho rozpočtu je podpořena pečovatelská služba, noclehárna a nízkoprahové denní centrum.
 

Městské středisko sociálních služeb Městské středisko sociálních služeb

 
13.9.2019 publikoval: Správce